Total distans: 37562 m
Höjdstigning: 848 m
Medelhastighet: 4.22 km/h
Ladda ner