Total distans: 41846 m
Höjdstigning: 647 m
Medelhastighet: 14.31 km/h
Ladda ner